เที่ยวทิพย์

ฝากประจำ ตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับคนช่างออม

ฝากประจำ ตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับคนช่างออม

การฝากประจำเป็นอีกหนึ่งช่องทางการออมเงินที่น่าสนใจ และไม่มีความเสี่ยง เนื่องจากเป็นการนำเงินไปฝากไว้กับธนาคารตามระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่ถอนเงินออกจากบัญชีหากยังไม่ครบสัญญา ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะกำหนดระยะเวลาการฝากประจำไว้ตั้งแต่ 3 เดือนไปจนถึง 2 ปี หรือมากกว่านั้น อย่างไรก็ดีการฝากประจำจะมีทั้งแบบทั่วไป และแบบปลอดภาษี ซึ่งจะมีดอกเบี้ยแตกต่างกันไปแล้วแต่เงื่อนไขที่กำหนด วันนี้แอดมินจึงได้รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการฝากประจำมาให้ทุกท่านได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการฝากเงินกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ทำความรู้จักกับการฝากแบบประจำ

การฝากประจำ เป็นการเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร โดยมีสัญญาว่าจะฝากเงินจำนวนเท่าเดิมเป็นประจำทุกเดือน และจะไม่ถอนเงินดังกล่าวออกจากบัญชีจนกว่าจะถึงช่วงเวลาที่ตกลงกันไว้ โดยอาจเป็นระยะเวลา 3 6 12 หรือ 24 เดือนตามแต่ผู้ฝากตัดสินใจ ทั้งนี้ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่ตกลงไว้ ยิ่งฝากเป็นระยะเวลานาน ดอกเบี้ยก็จะยิ่งสูง การฝากประจำจึงเป็นแนวทางการออมเงินที่น่าสนใจ และมีความเสี่ยงต่ำ อย่างไรก็ตามหากผู้ฝากผิดสัญญา ถอนเงินออกจากบัญชีก่อนช่วงเวลาที่ตกลงไว้ ธนาคารสามารถงดการจ่ายดอกเบี้ย หรือให้ดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำกว่าได้ 

ประเภทของบัญชีฝากประจำ

ประเภทของบัญชีฝากประจำ

บัญชีเงินฝากแบบประจำในปัจจุบันมีให้บริการทั้งหมด 2 ประเภท ได้แก่ แบบทั่วไป (General Fixed Deposit) กับแบบปลอดภาษี (Tax Free Monthly Deposit) โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • แบบทั่วไป คือ การนำเงินไปฝากไว้กับธนาคารเป็นประจำทุกเดือน โดยมีข้อตกลงว่าจะไม่ถอนจนกว่าจะครบกำหนด ทั้งนี้การฝากแบบทั่วไปจะมีการหักภาษีดอกเบี้ย ร้อยละ 15 และหนึ่งคนสามารถเปิดได้หลายบัญชี
  • แบบปลอดภาษี คือ การฝากเงินกับธนาคารเป็นประจำทุกเดือน โดยมีข้อตกลงว่าจะฝากและไม่ถอนจนกว่าจะครบระยะเวลาตามสัญญาเช่นเดียวกับแบบทั่วไป แต่จะไม่มีการหักภาษีดอกเบี้ย ซึ่งการฝากแบบปลอดภาษีนี้สามารถเปิดบัญชีได้เพียงคนละ 1 บัญชีเท่านั้น

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากล่าสุด

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากล่าสุด

แม้การฝากประจำจะมีอัตราดอกเบี้ยไม่สูงเท่าการลงทุน หรือการออมเงินรูปแบบอื่น ๆ เช่น สลากออมทรัพย์ ทว่าการฝากเงินรูปแบบนี้ก็ยังคงเป็นที่นิยมของนักออมเงินหรือนักลงทุนมือใหม่ที่ไม่ต้องการให้เกิดความเสี่ยงในการลงทุน อีกทั้งยังได้รับอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าการเปิดบัญชีออมทรัพย์อีกด้วย วันนี้แอดมินจึงจะขอพาทุกท่านไปติดตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ประจำเดือนมิถุนายน ปีพุทธศักราช 2565 ของแต่ละธนาคารกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้


ธนาคาร

ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ
3 เดือน6 เดือน12 เดือน
ซีไอเอ็มบีไทย0.35 – 1.00%0.70%0.80%0.95%
กรุงไทย0.25%0.32%0.40%0.40%
กสิกรไทย0.25%0.32%0.40%0.40%
ไทยพาณิชย์0.25%0.32%0.40%0.40%
กรุงศรีอยุธยา0.25%0.32%0.40%0.40%
กรุงเทพ0.25%0.375%0.50%0.40%
ยูโอบี0.20%0.40%0.50%0.50%
ทหารไทยธนชาต0.125%0.40%0.50%0.60%
ทิสโก้0.25-2.00%0.65%0.70%0.85%

จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าการฝากประจำได้ดอกเบี้ยที่สูงกว่าการฝากออมทรัพย์ อีกทั้งยังเป็นแนวทางการสร้างวินัยในการออมเงินที่มีประสิทธิภาพ และใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ได้ นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงในการลงทุนต่ำกว่าการลงทุนประเภทอื่น ๆ อีกด้วย