เที่ยวทิพย์

จัดสวนตามหลักฮวงจุ้ย รับทรัพย์ รับโชค

จัดสวนตามหลักฮวงจุ้ย รับทรัพย์ รับโชค

การจัดสวนเป็นสิ่งที่ช่วยให้ที่อยู่อาศัยมีความร่มรื่น สบายตา และมีความสงบ การเลือกไม้ดอก ไม้ประดับ หรือไม้ยืนต้นที่เหมาะสมกับสภาพดิน น้ำ และอากาศของแต่ละพื้นที่ จึงทำให้บ้านมีความสมบูรณ์และมีความสุขมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การจัดสวนตามหลักฮวงจุ้ยก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่สมาชิกในบ้าน ซึ่งปัจจุบันนักออกแบบและเจ้าของบ้านล้วนให้ความสนใจเรื่องฮวงจุ้ย ตลอดจนนิยมจัดสวนให้เหมาะสมตามหลักการ เพื่อรับทรัพย์และเรียกโชคลาภเข้ามาสู่ครอบครัว วันนี้แอดมินจึงจะขอพาทุกท่านไปศึกษาวิธีการจัดสวนตามหลักฮวงจุ้ย เพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่ทุกครัวเรือนกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

การจัดสวนตามหลักฮวงจุ้ย ประจำปี 2565 

การจัดสวนตามหลักฮวงจุ้ย ประจำปี 2565

การจัดสวนตามหลักฮวงจุ้ยทำให้สวนมีความร่มรื่นงดงามควบคู่ไปกับความเป็นสิริมงคล ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวพบแต่ความสุขความเจริญมากยิ่งขึ้น ดังนั้นแอดมินจึงได้สรุปแนวทางการจัดสวนตามหลักฮวงจุ้ยที่ถูกต้องมาให้ทุกท่านได้ติดตาม ดังนี้

ปลูกต้นไม้ให้ถูกทิศ เนื่องจากการจัดสวนตามหลักฮวงจุ้ยจะมีลักษณะเป็น 8 เหลี่ยม เปรียบเสมือนการควบคุมทิศและแผนผังในการดำเนินชีวิต ดังนั้นในการปลูกต้นไม้จึงควรเลือกปลูกให้ถูกทิศทาง เพื่อให้มีความเป็นสิริมงคล และเสริมดวงด้านโชคลาภได้

  • สวนทางทิศเหนือ ควรปลูกต้นไม้ที่มีสีเขียว และเลือกต้นไม้ที่มีใบใหญ่สวยงาม นอกจากนี้ยังควรสร้างบ่อน้ำขนาดเล็ก หรือวางน้ำตกจำลองไว้ เพื่อสร้างพลังแห่งน้ำภายในบ้าน ซึ่งจะส่งผลให้สมาชิกดำเนินชีวิตได้อย่างราบรื่น และเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
  • สวนทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ควรปลูกต้นไม้ที่มีสีสันสดใส และมีสีโทนเหลืองทอง เพื่อสร้างความโดดเด่นในด้านทรัพย์สินเงินทอง นอกจากนี้ยังควรประดับสวนด้วยหินทรงกลม และโคมไฟสีอ่อนในช่วงกลางคืนด้วย
  • สวนทางทิศตะวันออก ควรปลูกต้นไม้ที่มีใบแหลมเรียว ต้นสูง โปร่ง และมีสีสันสดใส เพื่อช่วยสานสัมพันธ์ของคนในครอบครัว อีกทั้งควรประดับด้วยโคมไฟ เพื่อเพิ่มความโดดเด่นในยามกลางคืน
  • สวนทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ควรปลูกไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษา และปลูกไม้ใบไว้เพื่อเสริมความสัมพันธ์ของคนในที่ทำงาน 
  • สวนทางทิศใต้ ควรปลูกต้นไม้สูงโปร่ง สีสันสดใส ลักษณะใบเรียวแหลม เพื่อเสริมชื่อเสียงและความสำเร็จของคนในครอบครัว นอกจากนี้อาจตกแต่งพื้นที่ด้วยน้ำพุ เพื่อดึงพลังงานด้านบวกเข้ามาในบ้าน
  • สวนทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ควรใช้หินขาวทรงกลมมาประดับตกแต่งให้สวยงาม เพื่อเพิ่มความหนักแน่น ยุติธรรม พร้อมทั้งส่งเสริมด้านสุขภาพ และการเงินให้แข็งแรง
  • สวนทางทิศตะวันตก ควรตกแต่งด้วยหินสีเข้ม เพื่อเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ และอำนาจในการเจรจาต่อรอง
  • สวนทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ควรตกแต่งด้วยหินขาวกลม และบ่อน้ำทรงกลมสีขาวสว่าง เพื่อเสริมสร้างอำนาจบารมี และทำให้มีคนอุปถัมภ์ค้ำชู

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าการจัดสวนในแต่ละทิศมีต้นไม้ และของตกแต่งที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นหากใครกำลังวางแผนในการจัดสวนภายในบ้าน ควรให้ความสำคัญทั้งในแง่ของความสวยงามและความเป็นสิริมงคลตามหลักฮวงจุ้ย เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญต่อไป