เที่ยวทิพย์

จ่อเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 อีกครั้ง      

คนละครึ่ง

กลับมาอีกครั้งกลับโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ถึงแม้ว่ายอดสมทบที่รัฐออกให้ครึ่งหนึ่งจะลดจำนวนลง แต่ก็ยังได้รับกระแสตอบรับในการเข้าไปยืนยันสิทธิกันอย่างเนืองแน่น อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีคนจำนวนมากที่ลงทะเบียนรับสิทธิไว้ แต่ยังไม่ได้เข้าไปเริ่มใช้สิทธิครั้งแรกตามระยะเวลาที่กำหนด รัฐจึงจะแจ้งให้มีการลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่ง 

เตรียมเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 อีกครั้ง !

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยว่า ณ วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 23.00 น. มีผู้ใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5 เป็นจำนวน 23.40 ล้านคน โดยมีประชาชนที่ได้รับสิทธิคนละครึ่งเฟส 5 แล้ว แต่ไม่ได้มีการใช้จ่ายครั้งแรกภายในระยะเวลา 14 วัน ซึ่งมีจำนวนประมาณ 3.07 ล้านราย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงมีนโยบายให้กระทรวงการคลังนำสิทธิคงเหลือดังกล่าวนี้ มาเปิดให้ประชาชนได้ลงทะเบียนกันอีกครั้ง โดยจะแจ้งกำหนดการลงทะเบียนสิทธิคงเหลือดังกล่าวให้ทราบอีกครั้ง ใน www.คนละครึ่ง.com

โฆษกกระทรวงการคลังได้เปิดเผยอีกว่า จากข้อมูลสะสม ณ วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 23.00 น. โครงการคนละครึ่งเฟส 5 มีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนรายเดิมฯ จำนวน 23.24 ล้านคน ซึ่งคิดเป็นยอดใช้จ่ายสะสม จำนวน 20,189.17 ล้านบาท และมีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนรายใหม่ที่ไม่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ในระยะที่ 4 (ประชาชนรายใหม่ฯ) เป็นจำนวน 158,417 คน โดยคิดเป็นยอดใช้จ่ายสะสม 139.49 ล้านบาท รวมแล้วมีผู้ใช้สิทธิทั้งหมดจำนวน 23.40 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายรวม 20,328.66 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายจำนวน 10,303.95 ล้านบาท และเงินที่รัฐร่วมสมทบจ่ายให้อีกจำนวน 10,024.71 ล้านบาท ทั้งนี้ สำหรับยอดใช้จ่ายสะสมที่แบ่งตามประเภทของร้านค้า สามารถแบ่งเป็นยอดใช้จ่ายได้ ดังนี้

1. ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 7,833.88 ล้านบาท

2. ร้านธงฟ้า 4,475.17 ล้านบาท

3. ร้าน OTOP 1,019.05 ล้านบาท

4. ร้านค้าทั่วไป 6,658.95 ล้านบาท

5. ร้านบริการ 322.27 ล้านบาท

6. กิจการขนส่ง 19.34 ล้านบาท

ในส่วนของผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 นั้น มีผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมแล้วเป็นจำนวน 9.46 แสนราย ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ จำนวน 2.02 หมื่นราย

ทั้งนี้ ในส่วนของการใช้จ่ายผ่านผู้ให้บริการทางฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยอดใช้จ่ายสะสมของร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการคนละครึ่งเฟส 5 นั้น มียอดใช้จ่ายสะสมเป็นจำนวน 654.97 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนใช้จ่ายเป็นจำนวน 337.20 ล้านบาท และรัฐร่วมสมทบจ่ายให้อีกเป็นจำนวน 317.77 ล้านบาท ซึ่งใช้จ่ายกับผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ที่ขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มเป็นจำนวน 7.89 หมื่นราย

ได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ ที่กระทรวงการคลังได้ให้ข้อมูลไว้แล้ว ผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน ลงทะเบียนไม่ทัน หรือลงทะเบียนแล้วยังไม่ได้เริ่มใช้ ก็อย่าลืมเฝ้าดูประกาศจากกระทรวงการคลังอีกครั้ง จะได้ไม่พลาดที่จะลงทะเบียนในครั้งถัดไปกัน