เที่ยวทิพย์

จ่อเปิดสลากตัวเลข 3 ตัว แฟนหวยรอเฮ

จ่อเปิดสลากตัวเลข 3 ตัว แฟนหวยรอเฮ

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และประธานคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาการขายสลากเกินราคาที่กำหนดได้ชี้แจงผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าในการคัดเลือกผู้ค้าระบบซื้อจองล่วงหน้าปี 2565 และการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างสลากตัวเลข 3 หลัก และสลากกินแบ่งรัฐบาล 6 ตัว โดยมีรายละเอียดบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจ ดังนี้

ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน

ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน

สลากกินแบ่งรัฐบาลไทยโดยปกติจะตั้งราคาซื้อขายอยู่ที่ใบละ 80 บาท ทว่ามีผู้ค้าบางรายไม่ปฏิบัติตามมาตรการลักลอบค้าในราคาที่สูงเกินกำหนด สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงได้ออกมาตรการแก้ไขที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น อาทิ การออกสลากดิจิทัลเพิ่มอีก 2 ล้านฉบับ ในงวดออกรางวัลวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ที่จะเริ่มต้นจำหน่ายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2565 รวมทั้งสิ้น 7.1 ล้านฉบับ และจะมีการปรับจำนวนเพิ่มขึ้นงวดละ 2 ล้านฉบับอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีโครงการสลาก 80 ที่ปัจจุบันมีจุดวางจำน่ายถึง 754 จุด ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสลากในราคา 80 บาทได้สะดวกยิ่งขึ้น 

การคัดเลือกผู้ค้าในระบบซื้อจองล่วงหน้าปี 65

การคัดเลือกผู้ค้าในระบบซื้อจองล่วงหน้าปี 65

การคัดเลือกผู้ค้าในระบบซื้อจองล่วงหน้า ประจำปี 2565 กำลังอยู่ในช่วงคัดกรอกผู้ค้าจากผู้สมัครทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันเหลือผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรอง จำนวน 300,000 ราย ต่อมาจึงได้ทำการสุ่มคัดเลือกจนเหลือ 70,000 ราย และคาดว่าจะได้ผลสรุปในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ อย่างไรก็ตามทางสำนักงานฯ ยืนยันว่ากระบวนการคัดกรองคุณสมบัติจะเป็นไปอย่างรอบคอบ โปร่งใส ไม่มีการทุจริตอย่างแน่นอน ทั้งนี้สำนักงานได้นำข้อมูลจากฐานข้อมูลของกรมการปกครอง กรมบัญชีกลาง สำนักงานประกันสังคม กองทุนการออมแห่งชาติ และสำนักงานเศรษฐกิจการคลังมาใช้ในการพิจารณา เพื่อให้การคัดกรองมีคุณภาพ ถูกต้องแม่นยำ และได้ผู้ค้าที่ประกอบอาชีพขายจริง นอกจากนี้ยังมีนโยบายในการให้ผู้ที่มีรายได้น้อยหรือผู้พิการมาประกอบอาชีพเป็นผู้ค้าเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษอีกด้วย

เตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่

เตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่

การออกสลากกินแบ่งรัฐบาล 6 หลักกับสลากตัวเลข 3 หลักกำลังอยู่ในช่วงดำเนินการลงนามในสัญญากับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้ลงนามเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ทั้งนี้สำนักงานฯกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะจัดทำแนวทางการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดก่อนจะเปิดเผยรายละเอียดให้ประชาชนรับทราบอีกครั้งในช่วงเดือนกรกฎาคม 2565 ต่อจากนั้นจะดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านทางเว็บไซต์อีกครั้ง นอกจากนี้จะมีการลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย โดยจะดำเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคม ทั้งนี้ได้กำหนดเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไว้ภาคละ 1 จังหวัด ส่วนวัน เวลา และสถานที่จะต้องรอมติจากที่ประชุมอีกครั้ง

จากบทสัมภาษณ์ของนายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และประธานคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาการขายเกินราคาจะเห็นได้ว่ารัฐบาลกำลังพยายามแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งพัฒนาระบบการซื้อขาย และรูปแบบการให้บริการที่ตอบโจทย์ต่อความต้องการของประชาชนมากที่สุด ดังนั้นหากใครเป็นแฟนหวยไม่ควรพลาดโอกาสดี ๆ เช่นนี้ และรอหาเลขเด็ดเลขดังไว้เสี่ยงโชคกับรัฐบาลได้ทันที