เที่ยวทิพย์

ติดตามสถานการณ์ค่าเงินบาทอ่อนตัวที่สุดในรอบ 5 ปี

ติดตามสถานการณ์ค่าเงินบาทอ่อนตัวที่สุดในรอบ 5 ปี

ปัจจุบันค่าเงินบาทกำลังอ่อนตัว และมีแนวโน้มที่จะปรับลดลงมากที่สุดในรอบ 5 ปี โดยล่าสุดค่าเงินบาทลดลงไปถึง 34 บาทต่อดอลลาร์ เนื่องจากนโยบายดอกเบี้ยของ Fed รวมไปถึงปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเกิดจากความไม่มั่นคงทางการเมือง ประกอบกับสถานการณ์ค่าเงินตกต่ำทั่วทั้งเอเชีย วันนี้แอดมินจึงได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวที่น่าสนใจมาให้ทุกท่านได้ติดตามกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

สาเหตุที่ทำให้ค่าเงินบาทอ่อนตัว

 
สาเหตุที่ทำให้ค่าเงินบาทอ่อนตัว

 

ปัจจัยที่ทำให้ค่าเงินบาทอ่อนตัวลง เหลือเพียง 34 บาทต่อดอลล่าร์ เกิดขึ้นจากเหตุผลสำคัญที่น่าสนใจ 5 ประการ โดยแอดมินได้ทำการค้นคว้าข้อมูลและสรุปสาระสำคัญมาให้ทุกท่านได้ศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 1. ค่าเงินดอลล่าร์แข็งตัวขึ้น เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเงินมาเป็นรูปแบบที่มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้น
 2. การนำเข้าพลังงานและวัตถุดิบมีปริมาณสูงขึ้น เพราะเกิดความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน 
 3. สกุลเงินทั่วเอเชียกำลังอ่อนตัวลง ส่งผลให้สกุลเงินไทยมีทิศทางเดียวกันกับสกุลอื่น ๆ 
 4. บริษัทขนาดใหญ่ในประเทศไทยกำลังเร่งชำระหนี้ต่างประเทศ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการขึ้นดอกเบี้ย
 5. การส่งเงินปันผลของนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาซื้อสุทธิหุ้นในไทย ทำให้มีเงินกระจายออกนอกประเทศมากขึ้น

 

ผลกระทบจากเหตุการณ์ค่าเงินบาทอ่อนตัว

ผลกระทบจากเหตุการณ์ค่าเงินบาทอ่อนตัว

 

จากสถานการณ์การค่าเงินบาทอ่อนตัวในครั้งนี้มีผู้ได้รับผลกระทบจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มผู้นำเข้าหรืออุตสาหกรรมที่ต้องนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ เนื่องจากต้องใช้ทุนในการบริหารจัดการเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามสามารถจำแนกกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากระดับน้อยไปหามากได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 • ผู้ที่ได้รับผลกระทบน้อย ได้แก่ กลุ่มผู้ส่งออก แบ่งเป็น
  • ผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบในประเทศ แต่ปริมาณแปรตามภัยธรรมชาติ เช่น ข้าว
  • ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แรงงาน เข้มข้น เช่น สิ่งทอ เครื่องหนัง ฯลฯ
 • ผู้ที่ได้รับผลกระทบปานกลางถึงสูง ได้แก่ กลุ่มส่งออก แบ่งเป็น
  • ผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบในประเทศ และเงินบาทอ่อนค่ากว่าคู่แข่ง เช่น ผลิตภัณฑ์จากยาง
  • ผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าวัตถุดิบต่ำถึงปานกลาง และมีอำนาจการต่อรองในระดับปานกลางถึงสูง เข่น อาหารกระป๋องและแปรรูป สิ่งปรุงรส 
  • ผลิตภัณฑ์ที่มีการนำเข้าวัตถุดิบสูง และมีอำนาจการต่อรองปานกลางถึงสูง เช่น ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
 • ผู้ที่ได้รับผลกระทบรุนแรง ได้แก่ กลุ่มนำเข้า หรืออุตสาหกรรมที่นำเข้าวัตถุดิบสูง และส่วนใหญ่จำหน่ายภายในประเทศ เช่น เหล็ก เครื่องกลอุตสาหรกรรม ปุ๋ยเคมี และยาปราบศัตรูพืช

 

แนวโน้มค่าเงินบาทในอนาคต

แนวโน้มค่าเงินบาทในอนาคต

จากสถานการณ์ค่าเงินบาทอ่อนตัว ทำให้มีนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเศรษฐกิจออกมาวิจารณ์และคาดการณ์แนวโน้มค่าเงินบาทในอนาคตจำนวนมาก โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจดังนี้

 • สำนักวิจัยธนาคารซีไอเอ็มบีไทย คาดการณ์ว่าในไตรมาสที่ 2 ปีพุทธศักราช 2565 เงินบาทจะมีการเคลื่อนไหวอยู่ที่ 34.50 บาทต่อดอลลาร์ และมีโอกาสอ่อนตัวลงอีกใน 1 – 2 เดือนข้างหน้า นอกจากนี้เงินบาทน่าจะอ่อนตัวลงที่สุด แล้วปรับค่าแข็งขึ้นในช่วงปีหลัง
 • โกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา คาดการณ์ว่าในไตรมาส 2 ปีพุทธศักราช 2565 เงินบาทจะเคลื่อนไหวอยู่ที่ 34.50 – 35.00 บาทต่อดอลลาร์
 • ศูนย์วิจัย Krungthai COMPASS ธนาคารกรุงไทย คาดการณ์ว่าในไตรมาสที่ 2 ปีพุทธศักราช 2565 เงินบาทจะเคลื่อนไหวเฉลี่ยอยู่ที่ 34.00 บาทต่อดอลลาร์


การติดตามสถานการณ์ค่าเงินบาทอ่อนตัวเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่นักธุรกิจหรือผู้กำลังสนใจการลงทุนด้านต่าง ๆ ต้องคอยติดตาม เนื่องจากเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจ ทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้นหากท่านใดต้องการศึกษาและพิจารณาข้อมูลความเคลื่อนไหวอื่น ๆ เพิ่มเติม สามารถติดตามได้ในบทความต่อไป