เที่ยวทิพย์

ทำความรู้จักลองโควิด อาการหลังจากหายป่วย

ทำความรู้จักลองโควิด อาการหลังจากหายป่วย

อาการลองโควิด (Long Covid) หรือที่เรียกว่า Post Covid 19 Syndrome เป็นอาการของผู้ที่หายจากโรคโควิด 19 แล้ว แต่ร่างกายยังมีอาการบางอย่างหลงเหลืออยู่ แม้เชื้อโควิด 19 จะหายไปจากร่างกาย ทว่าอาการทั้งหมดกลับไม่ได้หายไปด้วย ทั้งนี้อาการลองโควิดของผู้ป่วยแต่ละคนจะแตกต่างกันออกไป และยังไม่ลักษณะอาการลองโควิดที่ตายตัว กล่าวคืออาการลองโควิดสามารถเกิดขึ้นได้ทั่วทั้งร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นระบบทางเดินหายใจ ระบบประสาท ระบบทางเดินอาหาร การทำงานของหัวใจและหลอดเลือด โดยทั่วไปอาการลองโควิดนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้กว่าร้อยละ 30 – 50 วันนี้แอดมินจึงได้สรุปสาระความรู้ที่น่าสนใจมาให้ทุกท่านได้ติดตามกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

กลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นลองโควิด

กลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นลองโควิด

ภาวะลองโควิดสามารถเกิดขึ้นได้กับผู้ป่วยทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ ทว่ามีผู้ป่วยบางกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงกว่าบุคคลทั่วไป ได้แก่

 • ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัว
 • ผู้ที่มีภาวะอ้วน
 • ผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด 19 และมีภาวะปอดอักเสบรุนแรง
 • เพศหญิงมีความเสี่ยงสูงกว่าเพศชาย

อาการที่พบบ่อยของภาวะลองโควิด

อาการที่พบบ่อยของภาวะลองโควิด

ปัจจุบันยังไม่มีบทสรุปถึงสาเหตุและอาการที่แน่ชัดของโรค เนื่องจากผู้ป่วยแต่ละรายจะมีอาการและความรุนแรงของอาการแตกต่างกันไป ทั้งนี้สามารถสรุปอาการที่พบบ่อยหลังหายจากโรคโควิด 19 ได้ดังนี้

 • ไอเรื้อรัง
 • อ่อนเพลีย
 • นอนไม่หลับ
 • ไม่มีสมาธิ 
 • ความจำสั้น
 • ท้องเสีย/ท้องอืด
 • วิตกกังวง เครียด
 • ใจสั่น แน่นบริเวณหน้าอก
 • กล้ามเนื้อไม่มีแรง
 • รู้สึกเหมือนมีไข้ตลอด
 • ปวด/วิงเวียนศีรษะ
 • ปวดเมื่อยตามข้อ/ตามตัว
 • เหนื่อยง่าย หายใจไม่เต็มที่
 • การรับรส และรับกลิ่นผิดปกติ

สาเหตุของอาการ Long Covid

สาเหตุของอาการ Long Covid

ภาวะเจ็บป่วยหลังจากหายป่วยโรคโควิด 19 ยังไม่มีการระบุสาเหตุที่แน่ชัดว่ามาจากปัจจัยใด ทว่าอาการดังกล่าวสามารถสร้างผลกระทบกับร่างกายและจิตใจผู้ป่วยเป็นอย่างมาก แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจึงแนะนำให้ผู้ป่วยที่มีภาวะดังกล่าวคอยสังเกตอาการ และประเมินความปกติของร่างกายตนเองหลังจากหายป่วยอยู่เสมอ หากพบความผิดปกติหรือพบอาการไม่พึงประสงค์ให้รีบเดินทางไปพบแพทย์ทันที เพื่อให้แพทย์ได้ตรวจสภาพร่างกายอย่างละเอียด พร้อมทั้งเข้ารับการรักษาและวางแผนในการฟื้นฟูร่างกายได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากภาวะเจ็บป่วยดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตในระยะยาวและต่อเนื่องได้ ดังนั้นจึงไม่ควรปล่อยไว้ อย่างไรก็ตามถึงแม้จะไม่มีอาการผิดปกติใด ๆ แต่ผู้ที่หายจากโรคโควิด 19 ก็ควรเข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดโรคร้ายอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด 19 อันจะทำให้ทุกท่านสามารถดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอได้
ดังนั้นผู้ที่หายป่วยจากโรคโควิด 19 แล้ว อย่าลืมดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจให้แข็งแรง หมั่นเฝ้าติดตามความผิดปกติของร่างกายอันเกิดจากภาวะลองโควิดให้ดี หากพบความผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์ แต่หากไม่พบภาวะลองโควิดก็ให้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อตรวจสอบความเจ็บป่วยของร่างกาย