เที่ยวทิพย์

ธอส. ลดค่างวดผ่อนชำระ 2 ปี

ธอส. ลดค่างวดผ่อนชำระ 2 ปี

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. ได้ออกมาตรการช่วยลูกหนี้ NPL ผ่อนชำระเงินต้นเพียง 1,000 บาทต่อเดือน นานสูงสุดถึง 2 ปี เพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน โดยนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้ชี้แจงว่า ธอส. จัดทำมาตรการนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ธนาคารให้สามารถใช้อัตราดอกเบี้ยพิเศษ พร้อมทั้งเงินงวดผ่อนชำระต่ำ นานสูงสุด 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ไปจนถึง 31 ธันวาคม 2565 นับเป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่กู้เงินผ่าน ธอส. เป็นอย่างมาก วันนี้แอดมินจึงจะขอพาทุกท่านไปศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการที่ธอส.ได้ประกาศใช้เมื่อไม่นานมานี้กัน

มาตรการช่วยเหลือจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

มาตรการช่วยเหลือจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. ได้ดำเนินการจัดทำมาตรการลดค่างวดผ่อนชำระให้ลูกหนี้นานถึง 2 ปี โดยให้ผ่อนชำระเงินต้นเพียง 1,000 บาทต่อเดือน พร้อมจ่ายดอกเบี้ยในอัตราพิเศษ ซึ่งแอดมินได้สรุปรายละเอียดมาให้ทุกท่านศึกษา ดังต่อไปนี้

  • เดือนแรก – เดือนที่ 8 ลูกหนี้ผ่อนชำระ เพียงงวดละ 1,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 0 ต่อปี หรือไม่คิดดอกเบี้ยนั่นเอง
  • เดือนที่ 9 – เดือนที่ 16 คิดค่างวดจากอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.99 ต่อปี กรณีเงินต้นเหลือ 1 ล้านบาท เงินงวดเท่ากับ 1,800 บาท
  • เดือนที่ 17 – เดือนที่ 20 คิดค่างวดจากอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.90 ต่อปี กรณีเงินต้นเหลือ 1 ล้านบาท เงินงวดเท่ากับ 3,500 บาท 
  • เดือนที่ 21 – เดือนที่ 24 คิดค่างวดจากอัตราดอกเบี้ย MRR-2% ต่อปี กรณีเงินต้นเหลือ 1 ล้านบาท เงินงวดเท่ากับ 3,700 บาท (ปัจจุบันดอกเบี้ย MRR ของธอส. เท่ากับ 6.150% ต่อปี)

กรณีที่ลูกหนี้ชำระเงินค่างวดในจำนวนเกินกว่าที่กำหนด ธนาคารจะดำเนินการตัดดอกเบี้ยค้างชำระของลูกหนี้ต่อไป โดยมาตรการข้างต้นจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป (มาตรการนี้สำหรับลูกหนี้มีสิทธิเข้ารับบริการตามมาตรการ M21 กล่าวคือลูกหนี้ได้กู้เงินกับธนาคารมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี และมีสถานะ NPL ค้างชำระเงินติดต่อกันมากกว่า 3 เดือน หรืออยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งจะพ้นสิทธิตามมาตรการของธนาคารเมื่อเปลี่ยนมาใช้มาตรการนี้ และต้องเป็นลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 เท่านั้น)

ช่องทางการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ

ช่องทางการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ

ลูกหนี้สถานะ NPL ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่แอปพลิเคชัน GHB ALL และธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ไปจนถึง 31 ธันวาคม 2565 โดยสามารถส่งหลักฐานการได้รับผลกระทบในการประกอบอาชีพ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เช่น หนังสือรับรองการลดเวลา วัน เงินเดือน ค่าจ้าง หรือถูกเลิกจ้าง ซึ่งออกจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือนายจ้าง เป็นต้น 
ลูกหนี้สามารถให้ธนาคารพิจารณาข้อมูลเบื้องต้นด้วยการอัปโหลดเอกสารเข้าไปในแอปพลิเคชัน GHB ALL กรณีที่ลูกหนี้ไม่สะดวกหรือไม่มีโทรศัพท์มือถือสามารถกรอกข้อมูล เพื่อลงทะเบียนผ่านธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้ทุกสาขา หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ GH Bank Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 02 645 9000 หรือเว็บไซต์ www.ghbank.co.th หรือแฟนเพจเฟซบุ๊ก ธนาคารอาคารสงเคราะห์