เที่ยวทิพย์

นักช้อปต้องรู้! นำของเข้าไทยแบบไหนไม่เสียภาษี

นักช้อปต้องรู้! นำของเข้าไทยแบบไหนไม่เสียภาษี

การนำสินค้าเข้ามายังประเทศไทย โดยเฉพาะของแบรนด์เนมอย่างกระเป๋า รองเท้า และนาฬิหา หลายครั้งจะต้องถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราสูง เนื่องจากเป็นมาตรการของรัฐบาล แม้จะเป็นของใช้ส่วนตัวก็ตาม ทั้งนี้จึงทำให้มีนักช้อปสินค้าจากต่างประเทศหลายท่านเกิดความสงสัยและความวิตกกังวลว่าของใช้ประเภทใดที่เมื่อนำเข้ามายังประเทศไทยแล้วจะต้องเสียภาษีบ้าง ตลอดจนมีวิธีการคิดอย่างไร วันนี้แอดมินจึงได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการคิดภาษีนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาให้ทุกท่านได้ติดตามกัน โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

หิ้วสินค้าจากต่างประเทศแบบใด ไม่ให้เสียภาษี

หิ้วสินค้าจากต่างประเทศแบบใด ไม่ให้เสียภาษี

กรมศุลกากร เผยข้อมูลว่า สิ่งของที่ระบุต่อไปนี้ไม่จำเป็นต้องสำแดง หากนำเข้ามาภายในประเทศไทยสามารถเดินเข้าช่องสีเขียว หรือช่อง Nothing to declare ได้เลย ทั้งนี้มีสินค้าที่เข้าเกณฑ์ ได้แก่

 • ของใช้ส่วนตัว ซึ่งมีปริมาณพอสมควรสำหรับใช้งานส่วนตัว หรือใช้ในงานวิชาชีพ และมีมูลค่าไม่เกิน 20,000 บาท ตลอดจนไม่เป็นของต้องห้าม ของต้องจำกัดที่ต้องขออนุญาตก่อนนำเข้า เสบียงอาหาร และต้องเป็นสิ่งของที่ไม่มีลักษณะทางการค้า เช่น หากซื้อกระเป๋า 1 ใบที่มีราคาไม่เกิน 20,000 บาทเพื่อใช้เอง สินค้าดังกล่าวไม่จำเป็นต้องสำแดง ทว่าหากซื้อกระเป๋าในราคาข้างต้นมาจำนวน 10 ใบ อาจเข้าข่ายเป็นการซื้อขายจำเป็นต้องเสียภาษี
 • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีปริมาตร ไม่เกิน 1 ลิตร
 • บุหรี่ ไม่เกิน 200 มวน หรือซิการ์/ยาสูบ ไม่เกิน 250 กรัม หรือมีน้ำหนักรวมทั้งหมดทุกประเภท ไม่เกิน 250 กรัม (แต่หากเป็นบุหรี่ต้องไม่เกิน 200 มวน)

สินค้าจากต่างประเทศที่ต้องเสียภาษี

สินค้าจากต่างประเทศที่ต้องเสียภาษี
 • ของใช้ส่วนตัว ซึ่งมีมูลค่ารวมทั้งหมดเกิน 20,000 บาท ไม่ว่าจะเป็นของใช้ส่วนตัวที่ใช้เอง หรือไม่ได้ใช้เองก็ตาม (สิ่งของที่นำไปจากประเทศไทย จะไมาถูกนำมาคิดมูลค่า หากมีการสำแดงไว้ก่อนออกเดินทาง)
 • สิ่งของที่มีลักษณะเป็นการค้า แม้จะมีมูลค่าต่ำกว่า 20,000 บาทก็ตาม
 • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีปริมาตรเกิน 1 ลิตร
 • บุหรี่ จำนวนเกินกว่า 200 มวน
 • ซิการ์ ยาเส้น หรือยาสูบ ปริมาตรเกินกว่า 250 กรัม
 • ของที่ต้องจำกัด (ของที่ต้องมีใบอนุญาต) เช่น ยาและอาหารเสริม เครื่องสำอาง สัตว์เลี้ยง อาวุธปืน พืช โดรน เป็นต้น

ช้อปของนำเข้าประเทศไทยต้องเสียภาษีอะไรบ้าง

ช้อปของนำเข้าประเทศไทยต้องเสียภาษีอะไรบ้าง
 1. ภาษีนำเข้า โดยจะคิดตามอัตราอาการขาเข้า ซึ่งระบุไว้ในพิกัดศุลกากร มีราคาแตกต่างกันตามแต่ชนิดและประเภทของสินค้า เช่น
  • เสื้อผ้า รองเท้า หมวก เข็มขัด เครื่องสำอาง น้ำหอม คิดร้อยละ 30 
  • กระเป๋าแบรนด์เนม คิดร้อยละ 20 
  • ตุ๊กตา ซีดี ดีวีดี อัลบั้มเพลง อัลบั้มคอนเสิร์ต คิดร้อยละ 10
  • นาฬิกาข้อมือ แว่นกันแดด แว่นตา คิดร้อยละ 5
  • โทรศัพท์มือถือ กล้อง เมาส์ คีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ไอทีต่าง ๆ รวมไปถึงแผงวงจรไฟฟ้า ได้รับการยกเว้น แต่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7
 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากสินค้าทุกชิ้น แม้จะเสียภาษีนำเข้าแล้วก็ตาม โดยคำนวณจากราคาสินค้าที่บวกยอดกับอากรขาเข้าแล้ว

การชำระภาษี หรืออากาต่าง ๆ เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำ และไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เพราะถ้าเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจและพบว่าไม่ชำระเงินตามที่กฎหมายกำหนด อาจมีความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร ทำให้ถูกริบของ และปรับเงินสูงกว่า 4 เท่าตัว หรือจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

อ่านบทความเศรษฐกิจเพิ่มเติม : ชงเพิ่มเงินสมทบผู้สูงอายุ หนุนรายได้ในวัยเกษียณ