เที่ยวทิพย์

ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำสูงสุด 354 บาทต่อวัน เริ่ม 1 ต.ค. 65

ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำสูงสุด 354 บาทต่อวัน เริ่ม 1 ต.ค. 65

ค่าแรงขั้นต่ำ นับเป็นตัวเลขสำคัญที่ทำหน้าที่ในการกำหนดรายได้หรือค่าตอบแทนที่พนักงานหรือลูกจ้างสมควรจะได้รับในแต่ละวัน โดยการกำหนดค่าแรงขั้นต่ำนี้จะช่วยให้ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างมีตัวเลขในการจ่ายค่าแรงที่เป็นมาตรฐาน ไม่ก่อให้เกิดปัญหาเอารัดเอาเปรียบ หรือสร้างภาระในด้านค่าใช้จ่ายให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากจนเกินไป ทั้งนี้การกำหนดค่าแรงขั้นต่ำนั้นจะอยู่ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการค่าจ้าง ซึ่งจากการประชุมครั้งที่ 8/2565 ได้มีมติปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำให้กับลูกจ้าง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายละเอียดการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ

รายละเอียดการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง (ชุดที่ 21) ซึ่งเป็นกรรมการไตรภาคี ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 ที่ผ่านมา คณะกรรมการได้พิจารณากลั่นกรองข้อเสนออัตราค่าแรงขั้นต่ำของปี 2565 ร่วมกับผู้แทนนายจ้าง ผู้แทนลูกจ้าง และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ โดยการประชุมในครั้งนี้มีนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้คณะกรรมการมีทั้งหมด 19 ท่าน แบ่งเป็นคณะกรรมการจากฝ่ายรัฐบาล 5 ท่าน ฝ่ายนายจ้าง 4 ท่าน ฝ่ายลูกจ้าง 5 ท่าน และฝ่ายที่ปรึกษา 5 ท่าน การลงมติในที่ประชุมจึงต้องใช้เสียง 3 ใน 5 ของคณะกรรมการทั้งหมด เพื่อให้มติเป็นไปด้วยความเหมาะสม อย่างไรก็ตามที่ประชุมได้ลงมติเรื่องค่าแรงขั้นต่ำของ 77 จังหวัด เฉลี่ยที่ 337 บาท โดยจะประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้จากการพิจารณาค่าแรงขั้นต่ำของแต่ละจังหวัดพบว่ามีข้อมูลที่น่าสนใจ ดังนี้

 • กลุ่มจังหวัดที่ได้ปรับขึ้นค่าแรงจากเดิม 336 บาท เป็น 354 บาท ได้แก่
  • ชลบุรี
  • ระยอง
  • ภูเก็ต
 • กลุ่มจังหวัดที่ได้ปรับขึ้นค่าแรงจากเดิม 331 บาท เป็น 353 บาท ได้แก่
  • กรุงเทพมหานคร
  • นนทบุรี
  • นครปฐม
  • ปทุมธานี
  • สมุทรปราการ
  • สมุทรสาคร
 • จังหวัดที่ได้ปรับขึ้นค่าแรงจากเดิม 330 บาท เป็น 353 บาท ได้แก่
  • ฉะเชิงเทรา
 • จังหวัดที่ได้ปรับขึ้นค่าแรงจากเดิม 325 บาท เป็น 343 บาท ได้แก่
  • พระนครศรีอยุธยา
 • กลุ่มจังหวัดที่ได้ปรับขึ้นค่าแรงจากเดิม 325 บาท เป็น 340 บาท ได้แก่
  • ปราจีนบุรี
  • หนองคาย
  • อุบลราชธานี
  • พังงา
  • กระบี่
  • ตราด
  • ขอนแก่น
  • เชียงใหม่
  • สุพรรณบุรี
  • สงขลา
  • สุราษฏร์ธานี
  • นครราชสีมา
  • ลพบุรี
  • สระบุรี
 • กลุ่มจังหวัดที่ได้ปรับขึ้นค่าแรงจากเดิม 323 บาท เป็น 338 บาท ได้แก่
  • มุกดาหาร
  • กาฬสิทธุ์
  • สกลนคร
  • สมุทรสงคราม
  • จันทบุรี
  • นครนายก
 • กลุ่มจังหวัดที่ได้ปรับขึ้นค่าแรงจากเดิม 320 บาท เป็น 335 บาท ได้แก่
  • เพชรบูรณ์
  • กาญจนบุรี
  • บึงกาฬ
  • ชัยนาท
  • นครพนม
  • พะเยา
  • สุรินทร์
  • ยโสธร
  • ร้อยเอ็ด
  • เลย
  • พัทลุง
  • อุตรดิตถ์
  • นครสวรรค์
  • ประจวบคีรีขันธ์
  • พิษณุโลก
  • อ่างทอง
  • สระแก้ว
  • บุรีรัมย์
  • เพชรบุรี
 • กลุ่มจังหวัดที่ได้ปรับขึ้นค่าแรงจากเดิม 315 บาท เป็น 322 บาท ได้แก่
  • มหาสารคาม
  • สิงห์บุรี
  • สตูล
  • แพร่
  • สุโขทัย
  • กำแพงเพชร
  • ราชบุรี
  • ตาก
  • นครศรีธรรมราช
  • ชัยภูมิ
  • ระนอง
  • พิจิตร
 • กลุ่มจังหวัดที่ได้ปรับขึ้นค่าแรงจากเดิม 320 บาท เป็น 328 บาท ได้แก่
  • ยะลา
  • ปัตตานี
  • นราธิวาส
  • น่าน
  • อุดรธานี

การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำให้กับลูกจ้างในครั้งนี้จะช่วยให้ลูกจ้างทุกคนสามารถเลี้ยงชีพและบริหารจัดการค่าครองชีพได้ดียิ่งขึ้น ท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อ และปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำจากพิษโควิด ดังนั้นนายจ้างหรือองค์กรต่าง ๆ ควรศึกษาหลักเกณฑ์เรื่องค่าแรงขั้นต่ำ และดำเนินการให้เหมาะสมทันทีหลังจากการประกาศใช้งาน

แนะนำบทความเศรษฐกิจ : เศรษฐกิจ 4.0 คืออะไร?