เที่ยวทิพย์

ฝากประจำธนาคารไหน ได้ดอกเบี้ยสูงสุด

ฝากประจำธนาคารไหน ได้ดอกเบี้ยสูงสุด

ฝากประจำเป็นการเปิดบัญชีธนาคารเพื่อฝากเงินเป็นประจำทุกเดือน โดยมีข้อตกลงร่วมกันว่าจะไม่ทำการถอนเงินฝากจนกว่าจะครบกำหนดระยะเวลา 3 6 9 12 หรือ 24 เดือน การฝากประจำจึงเป็นรูปแบบการออมเงินที่ได้ดอกเบี้ยสูงกว่าการเปิดบัญชีแบบออมทรัพย์หรือการฝากแบบทั่วไป ทั้งนี้การฝากประจำสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ แบบทั่วไปกับแบบปลอดภาษี ซึ่งแบบปลอดภาษีจะไม่หักภาษีดอกเบี้ยที่ได้รับ วันนี้แอดมินจึงจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับการฝากประจำแบบปลอดภาษี พร้อมทั้งติดตามอัตราดอกเบี้ยของแต่ละธนาคารว่าธนาคารใดจ่ายดอกเบี้ยสูงที่สุด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ฝากประจำแบบปลอดภาษีกับธนาคารไหนดี

ฝากประจำแบบปลอดภาษีกับธนาคารไหนดี

เงินฝากประจำแบบปลอดภาษี เป็นการเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารใดธนาคารหนึ่ง เพื่อนำเงินเข้าฝากเป็นประจำตลอดระยะเวลาที่สัญญากำหนดไว้ โดยไม่ทำการถอนเงินออกมาระหว่างการฝาก ซึ่งการฝากประจำแบบปลอดภาษีไม่ต้องเสียภาษีดอกเบี้ย และสามารถเปิดได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยของแต่ละธนาคารจะแตกต่างกันตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ วันนี้แอดมินจึงได้รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจมาให้ทุกท่านได้ศึกษากัน ดังนี้

 • ธ.ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย
  • ระยะเวลาฝาก 24 เดือน = ดอกเบี้ย 1.90%
  • ระยะเวลาฝาก 36 เดือน = ดอกเบี้ย 2.00%
  • ฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท
 • ธ.ไอซีบีซี (ไทย) ICBC (Thai)
  • ระยะเวลาฝาก 24 เดือน = ดอกเบี้ย 1.75%
  • ระยะเวลาฝาก 36 เดือน = ดอกเบี้ย 1.90%
  • ฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท
 • ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB ThaiX) เงินฝากประจำเพิ่มค่าสบายใจ Plus 
  • ระยะเวลาฝาก 24 เดือน = ดอกเบี้ย 1.60%
  • ระยะเวลาฝาก 36 เดือน = ดอกเบี้ย 1.60%
  • ฝากขั้นต่ำ 15,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท
 • ธ.ยูโอบี ปลอดภาษีทวีสิน
  • ระยะเวลาฝาก 24 เดือน = ดอกเบี้ย 1.50-2.00%
  • ระยะเวลาฝาก 36 เดือน = ดอกเบี้ย 1.50%
  • ฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท 
 • ธ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ LH Smard Kids / ทวีค่า
  • ระยะเวลาฝาก 24 เดือน = ดอกเบี้ย 1.45%
  • ระยะเวลาฝาก 36 เดือน = ดอกเบี้ย 1.70%
  • ฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท
 • ธ.ไทยพาณิชย์ ไม่มีสมุดคู่ฝาก
  • ระยะเวลาฝาก 24 เดือน = ดอกเบี้ย 1.35%
  • ระยะเวลาฝาก 36 เดือน = ดอกเบี้ย 2.60%
  • ฝากขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท
 • ธ.ออมสิน เงินฝากประจำรายเดือนยกเว้นภาษี
  • ระยะเวลาฝาก 24 เดือน = ดอกเบี้ย 1.30%
  • ฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท
 • ธ.ก.ส.
  • ระยะเวลาฝาก 24 เดือน = ดอกเบี้ย 1.30%
  • ฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าอัตราดอกเบี้ยของแต่ละธนาคารล้วนมีความน่าสนใจ และมีเงื่อนไขที่ใกล้เคียงกัน ดังนั้นหากใครกำลังวางแผนออมเงินในระยะยาวสามารถเริ่มต้นฝากประจำกับธนาคารที่ทุกท่านไว้วางใจได้ทันที โดยมีเงื่อนไขคือผู้ฝาก 1 รายจะสามารถเปิดบัญชีธนาคารเพื่อฝากประจำแบบปลอดภาษีได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น และต้องนำเงินฝากขั้นต่ำ 500-1,000 บาทต่อเดือน (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่กำหนด) สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน นอกจากนี้ยังต้องฝากเงินเท่ากันเป็นประจำต่อเนื่อง หากขาดเกิน 2 ครั้งจะไม่ได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไข