พืชเศรษฐกิจระยะสั้นรายได้งาม

พืชเศรษฐกิจระยะสั้นรายได้งาม

การทำเกษตรกรรมไม่ใช่เป็นอาชีพที่จะต้องมีพื้นที่เป็นไร่ หรือต้องแบ่งพื้นที่ทำการเกษตรตามแนวคิดทฤษฎีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แต่การทำการเกษตรกรรมสามารถทำได้ทุกพื้นที่แค่บริหารจัดการพื้นที่นั้น ๆ ให้เหมาะสม ยิ่งไปกว่านั้นเป้าหมายหลักของการทำการเกษตรในพื้นที่ที่จำกัด ส่วนมากจะเน้นการปลูกพืชผักไว้รับประทานเองเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน แต่หากพืชผักเหล่านั้นเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนก็สามารถนำไปจำหน่าย สร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกด้วย กระตุ้นเศรษฐกิจภายในครอบครัวให้หมุนเวียนมีรายได้สมดุลกับรายจ่าย แต่การปลูกพืชลักษณะนี้มักจะเป็นพืชเศรษฐกิจระยะสั้น ปลูกและเก็บเกี่ยวในระยะเวลาสั้น ๆ รวมทั้งเป็นพืชที่สามารถปลูกในพื้นที่จำกัดได้โดยส่วนมากก็จะเป็นพืชล้มลุก พืชที่ให้ผลผลิตเพียงครั้งเดียว วันนี้แอดมินได้รวบรวมพืชเศรษฐกิจระยะสั้นมาให้ทุกคนได้อ่านรายละเอียดกันเพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปเป็นพื้นฐานในการปลูกพืชเศรษฐกิจระยะสั้นในครัวเรือน แอดมินบอกได้เลยว่าพืชที่นำมาบอกเล่ากันในวันนี้เป็นพืชที่ปลูกง่าย ดูแลง่าย ราคาดี สร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อย่างแน่นอน

3 อันดับพืชเศรษฐกิจระยะสั้นยอดฮิต คนนิยมปลูก

3 อันดับพืชเศรษฐกิจระยะสั้นยอดฮิต คนนิยมปลูก

การปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๆ นั้นจะแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ พืชเศรษฐกิจระยะยาว พืชเศรษฐกิจระยะกลาง และพืชเศรษฐกิจระยะสั้น โดยพืชเศรษฐกิจระยะสั้นที่แอดมินนำมาแนะนำวันนี้จะเป็นพืชที่ให้ผลผลิตเร็ว สามารถเก็บเกี่ยวได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 เดือน จึงนิยมปลูกเพื่อรับประทานในครัวเรือน ตลอดจนนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ได้อีกหนึ่งช่องทาง 

  1. พืชระยะสั้นอันดับที่ 1 คือ ถั่วงอก ถั่วงอกเป็นพืชระยะสั้นที่ปลูกง่ายและยอดฮิตเป็นอย่างมากเนื่องจากใช้พื้นที่น้อย ดูแลง่าย ใช้เวลาไม่นานก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วโดยส่วนมากจะปลูกถั่วงอกในภาชนะที่แตกหักแล้ว เช่น กาละมัง กระป๋อง ขวดน้ำขนาดใหญ่ จากนั้นนำเมล็ดถั่วเขียนไปแช่น้ำไว้ประมาณ 1 คืนหรือ 24 ชั่วโมงเพื่อให้เมล็ดถั่วเขียวดูดซึมน้ำให้เหมาะสมและง่ายต่อการเจริญเติบโตต่อไป จากนั้นนำเมล็ดถั่วเขียวนั้นวางบนตะแกรง แล้วนำผ้าชุบน้ำหมาด ๆ คลุมไว้อีกหนึ่งชั้น เมื่อเวลาผ่านไป 3-5 วันก็จะปรากฏถั่วงอกออกมาแล้ว สามารถนำไปจำหน่ายได้เลย
  2. พืชระยะสั้นอันดับที่ 2 คือ ผักบุ้งจีน ผักบุ้งจีนเป็นพืชที่โตไว สามารถตัดขายได้หลายครั้งโดยวิธีปลูกก็เริ่มจากการนำเมล็ดไปแช่น้ำไว้ 1 คืน จากนั้นเตรียมดินใส่กระถาง กระป๋อง กะละมังหรือภาชนะต่าง ๆ ตามความสะดวก เมื่อผ่านไป 1 คืนก็นำเมล็ดผักบุ้งจีนมาโรยให้ทั่ว จากนั้นโรยดินกลบบาง ๆ รอประมาณ 1 เดือน ผักบุ้งจีนก็พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวโดยสามารถเก็บเกี่ยวได้ 2 ลักษณะ คือ เก็บเกี่ยวแบบถอนราก (จะเก็บเกี่ยวได้เพียงครั้งเดียว) และการเก็บเกี่ยวกับตัด (เก็บเกี่ยวได้ประมาณ 3-5 ครั้ง) 
  3. พืชระยะสั้นอันดับที่ 3 คือ กวางตุ้ง กวางตุ้งเป็นผักใบเขียวที่นำไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนู สามารถปลูกในพื้นที่ขนาดเล็ก หรือในกระถางได้ สามารถปลูกแบบ 2 วิธี คือ การปลูกแบบหว่านเมล็ดโดยตรง และการปลูกแบบโรยเมล็ดเป็นแถว กวางตุ้งเป็นพืชระยะสั้นที่ต้องการน้ำในปริมาณที่มาก ดังนั้นจึงควรรดน้ำอย่างสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้กวางตุ้งหยุดชะงักการเจริญเติบโต ต้องหมั่นดูแลอยู่เสมอจนเวลาผระมาณ 30 วันก็สามารถเก็บมารับประทานหรือขายได้แล้ว

เป็นอย่างไรบ้างกับพืชเศรษฐกิจระยะสั้นที่แอดมินนำมาฝากกันวันนี้ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่ปลูกได้ง่าย ดูแลง่าย ใช้พื้นที่น้อย รวมทั้งเป็นพืชที่ให้ผลผลิตไว รับประทานในครอบเรือนช่วยลดค่าใช้จ่าย อีกทั้งนำไปขายเพื่อสร้างรายได้ได้อีกหนึ่งช่องทาง หวังว่าหลาย ๆ คนจะนำแนวคิดนี้ไปปรับใช้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในครอบครัวให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะ