เที่ยวทิพย์

มะเร็งปอด ภัยร้ายทำลายชีวิต

มะเร็งปอด ภัยร้ายทำลายชีวิต

มะเร็งปอด เป็นหนึ่งในสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของประชาชนชาวไทย โดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดจะยังไม่แสดงอาการในช่วงต้น แต่จะเริ่มมีอาการที่บ่งบอกถึงความผิดปกติของโรคขณะที่มีการเติบโตและลุกลามของเซลล์มะเร็งเพิ่มมากขึ้น ผู้ป่วยหลายรายจึงไม่ทราบว่าตนเองป่วย และเข้ารับการรักษาช้า ส่งผลให้มีจำนวนผู้เสียชีวิตจำนวนมาก วันนี้แอดมินจึงได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโรคมะเร็งปอดมาให้ทุกท่านได้ศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการสังเกตอาการและดูแลตัวเองให้ดียิ่งขึ้น

สาเหตุของโรคมะเร็งปอด

สาเหตุของโรคมะเร็งปอด

มะเร็งปอดเกิดจากความผิดปกติของเซลล์ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว และไม่สามารถควบคุมได้ จนก่อให้เกิดก้อนเซลล์ที่ผิดปกติ ซึ่งจะสามารถตรวจพบได้เมื่อเซลล์มีขนาดใหญ่ มีจำนานมาก และแพร่กระจายไปยังบริเวณต่าง ๆ แล้ว ทั้งนี้สามารถแบ่งมะเร็งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

 • ชนิดเซลล์เล็ก หรือ Small Cell Lung Cancer เป็นเซลล์ที่เติบโต และแพร่หลายไปอย่างรวดเร็ว จนทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ โดยปกติจะพบประมาณ ร้อยละ 10 ถึง 15
 • ชนิดไม่ใช่เซลล์เล็ก หรือ Non-Small Cell Lung Cancer เป็นเซลล์มะเร็งที่แพร่กระจายได้ช้ากว่าแบบแรก และสามารถเข้ารับการรักษาให้หายขาดได้ด้วยการผ่าตัด หากตรวจพบในระยะเริ่มต้น โดยปกติจะพบประมาณ ร้อยละ 85 ถึง 90

ปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็งปอด

ปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็งปอด

สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งปอดมีหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุที่เกิดจากสภาพร่างกาย พันธุกรรม หรือพฤติกรรมส่วนบุคคล โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจดังนี้

 • การสูบบุหรี่ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดเซลล์มะเร็ง โดยผู้ที่สูบบุหรี่จะมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งสูงกว่าผู้ที่ไม่สูบถึง 10 เท่า
 • การรับควันบุหรี่จากการสูดดมเข้าไปในปริมาณมาก แม้จะไม่ได้สูบเอง แต่ก็อาจทำให้มีสารพิษตกค้างในปอด จนเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดมะเร็งได้เช่นเดียวกัน
 • การทำงานในอุตสาหกรรมที่มีสารก่อมะเร็ง หรือการสัมผัสสารก่อมะเร็ง เช่น นิกเกิล แร่เรดอน แร่ไยหิน หรือโครเมียม ล้วนเป็นสารที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้ทั้งสิ้น
 • ฝุ่นละอองพิษ ซึ่งอาจปะปนอยู่ในอากาศหรือสภาพแวดล้อมรอบตัวเรา จากการวิจัยพบว่าฝุ่น PM 2.5 ก็สามารถเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้มากถึง 1 – 1.4 เท่า เมื่อเทียบกับการสูบบุหรี่
 • พันธุกรรม หากพบบุคคลในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคมะเร็งปอดตั้งแต่อายุยังน้อย สมาชิกคนอื่นก็มีความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งสูงไปด้วย

อาการของโรคมะเร็งปอด

อาการของโรคมะเร็งปอด

ผู้ป่วยโรคมะเร็งส่วนใหญ่ในระยะแรกจะยังไม่ปรากฏอาการ แต่เมื่อเซลล์มะเร็งเริ่มลุกลามไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกายแล้ว พบว่ามีอาการที่สามารถสังเกตได้  ดังนี้

 • ไอเรื้อรัง หรือไอแบบมีเสมหะปนเลือด
 • หายใจติดขัด มีอาการหอบเหนื่อย
 • หายใจสั้น หรือเวลาหายใจมีเสียงหวีด
 • เจ็บ แน่นหน้าอกตลอดเวลา
 • เสียงแหบ เสียงเปลี่ยน
 • ปอดติดเชื้อง่ายและบ่อย
 • เหนื่อยง่าย มีอาการอ่อนเพลีย
 • น้ำหนักลด โดยไม่ทราบสาเหตุ

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะสังเกตได้ว่าสาเหตุที่ก่อให้เกิดมะเร็งปอด ส่วนหนึ่งเกิดจากพฤติกรรมการสูบบุหรี่ หรือการรับฝุ่นพิษเข้าไปสะสมในร่างกาย ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์เหล่านี้ ตลอดจนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีอากาศบริสุทธิ์และปลอดโปร่งอยู่เสมอ