เที่ยวทิพย์

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่าสุด

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่าสุด

อัตราแลกเปลี่ยน เป็นราคาของเงินสกุลหนึ่งเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นไปตามนโยบายแลกเปลี่ยนลอยตัวแบบมีการจัดการ (managed float) โดยค่าเงินบาทจะถูกกำหนดผ่านกลไกลตลาด และธนาคารแห่งประเทศไทยจะเข้ามาดูแลกรณีที่ค่าเงินบาทผันผวนมากเกินไป ดังนั้นอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นหนึ่งในกลไกทางเศรษฐกิจที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก วันนี้แอดมินจึงได้สรุปอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประจำเดือนมิถุนายนมาให้ทุกท่านได้ศึกษากัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ซื้อขายกับลูกค้า

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ซื้อขายกับลูกค้า

การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลต่าง ๆ เปรียบเสมือนการกำหนดราคาสินค้าที่ถูกควบคุมด้วยกลไกตลาด กล่าวคือความต้องการซื้อและความต้องการขาย หรือที่เรียกว่าอุปสงค์กับอุปทาน เช่น หากมีคนต้องการเงินบาทมาก ราคาของเงินบาทก็จะสูง (ค่าเงินบาทแข็ง) แต่หากมีคนต้องการเงินบาทน้อย ราคาของเงินบาทก็จะลดลง (ค่าเงินบาทอ่อน) ทั้งนี้การซื้อขายสกุลเงินต่าง ๆ จะเกิดขึ้นตลอด 24 ชั่วโมง โดยกลุ่มคน เช่น ผู้นำเข้าส่งออก สถาบันการเงิน นักลงทุนชาวต่างชาติ และกองทุน ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนที่ซื้อขายกันในตลาดจะส่งผลมาสู่การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่าง ๆ กับธนาคารพาณิชย์หรือผู้ให้บริการรับแรกเงินตามอัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนด วันนี้แอดมินได้นำตัวอย่างอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ซื้อขายกับลูกค้า ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2565 มาให้ทุกท่านได้ศึกษา ดังนี้

ประเทศสกุลเงินอัตราซื้อถัวเฉลี่ยอัตราขายถัวเฉลี่ย
ตั๋วเงินเงินโอน
สหรัฐอเมริกาUSD35.272135.367935.7065
สหราชอาณาจักรGBP43.007743.161244.0307
ยูโรโซนEUR36.924537.039837.7810
ญี่ปุ่นJPY25.939626.035227.7094
ฮ่องกงHKD4.46864.48614.5720
มาเลเซียMYR7.92967.96598.1763
สิงคโปร์SGD25.222725.302425.8767
บรูไนBND25.122225.212225.9764
ฟิลิปปินส์PHP0.63140.63710.6616
อินโดนีเซียIDR2.25422.30742.4929
อินเดียINR0.42610.43340.4764
สวิตเซอร์แลนด์CHF36.512036.625637.3324
ออสเตรเลียAUD24.065024.136624.9450
นิวซีแลนด์NAD21.971022.043222.6779
แคนาดาCAD26.988427.069827.6551
สวีเดนSEK3.43853.45523.5349
เดนมาร์กDKK4.96294.98025.0826
นอร์เวย์NOK3.51073.52373.6106
จีนCNY5.21285.24805.3766

อัตราแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งที่สัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของเราทุกคนเป็นอย่างมาก หากเราเป็นผู้ที่ต้องการแลกเงินเพื่อไปเที่ยวยังต่างประเทศ แล้วค่าเงินบาทเกิดแข็งค่าขึ้นก็จะส่งผลให้เราสามารถแลกเงินต่างประเทศได้มากขึ้นด้วย แต่หากค่าเงินบาทอ่อนตัวลงก็จะทำให้เราสามารถแลกเงินต่างประเทศได้น้อยลงเช่นเดียวกัน นอกจากนี้หากเราเป็นประชาชนที่ต้องการบริโภคสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ เมื่อค่าเงินบาทแข็ง สินค้านำเข้าต่าง ๆ เช่น น้ำมัน ก็จะมีราคาถูกลง ในทางตรงกันข้ามหากเงินบาทอ่อนตัวลงก็จะทำให้เราต้องใช้เงินในการซื้อสินค้านำเข้ามากขึ้นแทน

จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจและกลไกทางการตลาดทั่วโลกเป็นเรื่องที่ควรรู้และอยู่ใกล้ตัวมากกว่าที่หลายท่านเคยคิด ดังนั้นเราจึงควรหมั่นศึกษาหาความรู้ พร้อมทั้งติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจและการเงินทั่วโลก เพื่อให้สามารถรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและวางแผนรับมือได้อย่างทันถ่วงที อันจะส่งผลให้ทุกท่านมีเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงินมากขึ้นได้อีกด้วย