เที่ยวทิพย์

เช็คสิทธิประกันสังคมผ่านเว็บไซต์ด้วยตนเอง

เช็คสิทธิประกันสังคมผ่านเว็บไซต์ด้วยตนเอง

ประกันสังคม เป็นวิธีการสร้างหลักประกันในชีวิตที่รัฐบาลสนับสนุนให้ประชาชนชาวไทยผู้มีรายได้ทุกคน โดยจะใช้วิธีการหักเงินเดือนบางส่วนเพื่อใช้เป็นเงินออมเตรียมพร้อมสำหรับการเกษียณ และสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัว นอกจากนี้การใช้สิทธิประกันสังคมยังครอบคลุมไปถึงการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล และใช้เป็นเงินสำรองฉุกเฉินกรณีที่ตกงานได้อีกด้วย ทั้งนี้ประชาชนชาวไทยผู้มีรายได้และจ่ายค่าประกันสังคมหลายท่านยังคงมีความสงสัยเกี่ยวกับการใช้สิทธิประกันสังคมของตนเองจำนวนมาก วันนี้แอดมินจึงได้รวบรวมสาระประโยชน์เกี่ยวกับประกันสังคม พร้อมสรุปวิธีการเช็คสิทธิประกันสังคมผ่านเว็บไซต์ด้วยตนเองมาให้ทุกท่านได้ศึกษากัน

การตรวจสอบสิทธิประกันสังคมผ่านเว็บไซต์

การตรวจสอบสิทธิประกันสังคมผ่านเว็บไซต์

การตรวจสอบสิทธิในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ระบุไว้ตามกฎเกณฑ์สามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมโดยตรงได้ ทั้งนี้มีขั้นตอนในการลงทะเบียนและการใช้งานที่สะดวก รวดเร็ว และไม่ยุ่งยากซับซ้อน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 1. เข้าไปยังเว็บไซต์ของสำนักงาน (www.sso.go.th) 
 2. ลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้งานในระบบ โดยให้กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก (กรณีที่ผู้ใช้งานเคยลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกแล้ว สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อเริ่มต้นการใช้งานได้ในทันที) 
 3. เมื่อเข้ามายังหน้าสมัครสมาชิกแล้วให้กดฉันยอมรับข้อตกลงในการบริการ และกดเลือกถัดไป จากนั้นทำการกรอกข้อมูลส่วนบุคคล ดังรายละเอียดต่อไปนี้
  • หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  • เบอร์โทรศัพท์มือถือ หรือเบอร์ติดต่อส่วนบุคคล
  • รหัสผ่าน และการยืนยันรหัสผ่าน
  • คำนำหน้าชื่อ ชื่อจริง และนามสกุลจริง
  • วันเดือนปีเกิด
  • ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเมล (E-mail)
 4. เมื่อกรอกข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดข้างต้นอย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์แล้วให้กดเลือกถัดไป จากนั้นระบบจะทำการส่ง OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่กรอกไว้ เพื่อให้ท่านทำการยืนยันตัวตนให้เรียบร้อย 
 5. เมื่อได้รับหมายเลข OTP ให้นำหมายเลขนั้นกรอกเข้าสู่ระบบ และเริ่มต้นการใช้งานได้ในทันที

สิทธิประกันสังคมที่สามารถตรวจสอบได้

สิทธิประกันสังคมที่สามารถตรวจสอบได้

ข้อมูลหรือสาระประโยชน์เกี่ยวกับสิทธิของผู้จ่ายประกันที่สามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน (www.sso.go.th) ได้ มีรายละเอียดที่น่าติดตามและน่าสนใจดังนี้

 1. รายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเงินสมทบ (สถิติยอดรวม และสถิติการส่งเงินในแต่ละเดือน) 
 2. การยื่นแบบขอเปลี่ยนสถานพยาบาล (เปลี่ยนได้ทุกปี ปีละ 1 ครั้ง ตามช่วงเวลาที่สำนักงานกำหนดเท่านั้น)
 3. ประวัติการเปลี่ยนสถานพยาบาล
 4. การใช้สิทธิประโยชน์ทดแทน
 5. การคำนวณเงินสงเคราะห์ชราภาพ
 6. การขอเบิกสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตร
 7. การขอเบิกสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตร
 8. การขอเบิกสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน
 9. การขอเบิกสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ
 10. การเลือกบัญชีธนาคารเพื่อใช้ในการรับเงินตามสิทธิ
 11. การตรวจสอบประวัติการทำรายการทั้งหมด
 12. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าการตรวจสอบสิทธิประกันสังคมของตนเองผ่านเว็บไซต์สำนักงานฯ สามารถกระทำได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเบิกจ่ายหรือการส่งเงินสมทบก็สามารถติดตามหาคำตอบจากในเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังสามารถใช้ได้ทั้งผู้ประกันมาตรา ม.33 ม.39 และม.40 เรียกได้ว่าครอบคลุมทุกการใช้งานของผู้จ่ายประกันอย่างแท้จริง