เที่ยวทิพย์

เปิดปฏิทินวันหยุดทำการไปรษณีย์ไทย 2565

เปิดปฏิทินวันหยุดทำการไปรษณีย์ไทย 2565

ไปรษณีย์ไทย เป็นหนึ่งในหน่วยงานของรัฐที่ให้บริการส่งสินค้าจากต้นทางไปสู่ปลายทางได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเปิดให้บริการเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ หยุดตามวันหยุดราชการเท่านั้น วันนี้แอดมินจึงได้สรุปปฏิทินปิดทำการของไปรษณีย์ไทยมาให้ทุกท่านได้ติดตาม เพื่อเป็นแนวทางในการส่งสินค้าหรือส่งของไปยังปลายทางได้อย่างราบรื่น ไม่ตรงกับวันหยุดทำการ โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้

วันหยุดทำการไปรษณีย์ไทย ประจำปี 2565

วันหยุดทำการไปรษณีย์ไทย ประจำปี 2565

ไปรษณีย์ไทยเป็นองค์กรที่มุ่งให้บริการประชาชนและลูกค้าทุกคนด้วยความเต็มใจ โดยให้ความสำคัญกับความสะดวกและรวดเร็วในการขนส่งมาเป็นอันดับหนึ่ง ดังนั้นไปรษณีย์ไทยจึงเปิดให้บริการเป็นประจำทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ หากใครต้องการใช้บริการไปรษณีย์ไทยในการจัดส่งของจึงควรติดตามปฏิทินปิดทำการให้มั่นใจก่อน เพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดในการวางแผนจัดส่งของ โดยวันหยุดทำการของไปรษณีย์ไทยประจำปี 2565 มีดังนี้

 1. วันหยุดเดือนมกราคม
  • 1 มกราคม 2565 วันขึ้นปีใหม่
  • 3 มกราคม 2565 วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่
 2. วันหยุดเดือนกุมภาพันธ์
  • 16 กุมภาพันธ์ 2565 วันมาฆบูชา
 3. วันหยุดเดือนเมษายน
  • 6 เมษายน 2565 วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันจักรี (วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์)
  • 13 – 15 เมษายน 2565 วันสงกรานต์
 4. วันหยุดเดือนพฤษภาคม
  • 1 พฤษภาคม 2565 วันแรงงานแห่งชาติ
  • 2 พฤษภาคม 2565 วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ
  • 4 พฤษภาคม 2565 วันฉัตรมงคล
  • 13 พฤษภาคม 2565 วันพืชมงคล
  • 15 พฤษภาคม 2565 วันวิสาขบูชา
  • 16 พฤษภาคม 2565 วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
 5. วันหยุดเดือนมิถุนายน
  • 3 มิถุนายน 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
 6. วันหยุดเดือนกรกฎาคม
  • 13 กรกฎาคม 2565 วันอาสาฬหบูชา
  • 14 กรกฎาคม 2565 วันเข้าพรรษา
  • 15 กรกฎาคม 2565 วันหยุดราชการกรณีพิเศษ ประจำปี 2565
  • 28 กรกฎาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
  • 29 กรกฎาคม 2565 วันหยุดราชการกรณีพิเศษ ประจำปี 2565
 7. วันหยุดเดือนสิงหาคม
  • 12 สิงหาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
 8. วันหยุดเดือนตุลาคม
  • 13 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
  • 14 ตุลาคม 2565 วันหยุดราชการกรณีพิเศษ ประจำปี 2565
  • 23 ตุลาคม 2565 วันปิยมหาราช
  • 24 ตุลาคม 2565 วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช
 9. วันหยุดเดือนธันวาคม 
  • 5 ธันวาคม 2565 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ
  • 10 ธันวาคม 2565 วันรัฐธรรมนูญ
  • 12 ธันวาคม 2565 วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
  • 30 ธันวาคม 2565 วันหยุดราชการกรณีพิเศษ ประจำปี 2565
  • 31 ธันวาคม 2565 วันสิ้นปี

ปฏิทินการปิดทำการของไปรษณีย์ไทยข้างต้นน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ขายหรือประชาชนทั่วไปที่กำลังวางแผนในการจัดส่งพัสดุหรือสินค้าไปยังปลายทางไม่มากก็น้อย ดังนั้นหากใครกำลังมองหาช่องทางในการส่งสินค้าควรติดตามวันเวลาในการเปิดให้บริการของไปรษณีย์ไทย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดหรือความล่าช้าในการจัดส่งผ่านไปรษณีย์ไทย ตลอดจนเพื่อให้ผู้รับเกิดความประทับใจ และสร้างความน่าเชื่อในการจัดส่งให้ผู้ค้าอีกด้วย