เที่ยวทิพย์

เลิกเหล้าง่ายๆ ด้วยวิธีบันได 6 ขั้น

เลิกเหล้าง่ายๆ ด้วยวิธีบันได 6 ขั้น

วันเข้าพรรษามักมาด้วยสโลแกนสั้น ๆ ง่าย ๆ ว่า “งดเหล้าเข้าพรรษา” เป็นข้อความที่เตือนใจให้นักดื่มเหล้า สุราและของมันเมาต่าง ๆ ได้ตระหนักถึงสุขภาพ ตลอดจนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ ศีลห้า ข้อที่เว้นจากการดื่มสุรา เมรัยและสิ่งเสพติดทั้งปวง แต่อย่างไรก็ตามหากจะเป็นการดื่มเหล้าเพื่อสังสรรค์ก็คงไม่มีโทษหรือความผิดอะไร แต่การ สังสรรค์นั้นต้องอยู่ในกรอบที่ถูกต้อง ไม่ดื่มมากจนเกินไป สำหรับคนที่ต้องการจะเลิกเหล้าขั้นเด็ดขาด วันนี้แอดมินมีวิธีง่าย ๆ ปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยวิธีบันได 6 ขั้น การเลิกเหล้าเป็นสิ่งที่ดีแต่การเลิกเหล้าที่ดีจะต้องไม่ควรหักโหมหรือที่มักเรียกว่า “เลิกเหล้าแบบหักดิบ” เพราะจะทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพได้นั่นเอง ในกรณีนี้อาจจะเกิดผลเสียสำหรับผู้ที่ดื่มเหล้าทุกวันนั่นเอง 

บันได 6 ขั้นกับการเลิกเหล้าอย่างปลอดภัยต่อสุขภาพ

บันได 6 ขั้นกับการเลิกเหล้าอย่างปลอดภัยต่อสุขภาพ

การเลิกเหล้าด้วยวิธีบันได 6 ขั้นนี้เป็นขั้นตอนที่ไม่ใช่การเลิกเหล้าแบบหักดิบแต่เป็นการลดปริมาณในการดื่มเหล้าให้น้อยลงจนถึงขั้นเลิกเหล้าได้สำเร็จนั่นเองโดยวิธีบันได 6 ขั้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • ขั้นที่ 1 หาเหตุผลที่จะดื่มเหล้าให้น้อยลง ขั้นตอนนี้เป็นการพิจารณาดูว่า หากเราดื่มเหล้าให้น้อยลงแล้วจะเกิดผลดีอะไรขึ้นกับชีวิตของเราบ้าง เช่น

– เราจะประหยัดเงินได้มากโดยสามารถนำเงินที่เก็บจากการนำไปซื้อเหล้าก้อนนี้มาซื้อสิ่งของที่เราต้องการได้

– ร่างกายของเราจะแข็งแรงมากกว่าเดิม

–  ไม่เสี่ยงต่อโรคร้ายแรงต่าง ๆ 

– บุตรหลานหรือคนในครอบครัวก็จะไม่ลอกเลียนแบบพฤติกรรมการดื่มเหล้า

  • ขั้นที่ 2 วางเป้าหมายในการดื่ม ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องมาจากขั้นตอนที่ 1 โดยให้กำหนดเป้าหมายว่าจะเริ่มเลิกเหล้าเมื่อใด จะดื่มวันละกี่แก้ว จะไม่ดื่มในวันไหนบ้าง และแต่ละสัปดาห์จะดื่มทั้งหมดกี่ขวด เมื่อกำหนดวิธีการเลิกเหล้าได้แล้วก็ให้จดบันทึกเพื่อเป็นการสัญญากับตัวเอง และเป็นการย้ำกับตนเองด้วยว่าจะต้องทำให้ได้ตามที่บันทึกไว้
  • ขั้นที่ 3 ทำความรู้จักกับสถานการณ์เสี่ยง เมื่อเริ่มทำตามที่บันทึกไว้แล้วอาจจะพบกับสถานการณ์เสี่ยงบางสถานการณ์ที่จะมาเป็นอุปสรรคขัดขวางในากรเลิกเหล้า ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนชวนหรือเกิดความต้องการดื่มขึ้นในเวลาที่นอกเหนือจากการบันทึก วิธีแก้ไขง่าย ๆ คือ ต้องบอกให้ได้ว่าสถานการณ์เหล่านั้นเกิดจากสาเหตุใด
  • ขั้นที่ 4 จัดการกับสถานการณ์เสี่ยง เป็นขั้นตอนที่มาพร้อมกับขั้นตอนที่ 3 คือ จะต้องหาวิธีจัดการและรับมือกับสถานการณ์เสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างประนีประนอมมากที่สุดเพื่อให้เกิดผลเสียกับเราน้อยที่สุด ยิ่งไปกว่านั้นไม่ควรเน้นพูดเกี่ยวกับการดื่มเหล้าหรือการเลิกเหล้าเด็ดขาดเพราะอาจจะนำไปสู่ปัญหาต่าง ๆ ได้

ตัวอย่างวิธีการจัดการกับสถานการณ์เสี่ยง ได้แก่

– หากิจกรรมอื่นทำแทนการดื่มเหล้า เช่น ออกกำลังกาย เล่นกีฬา หรือทำงานอดิเรก เป็นต้น

– หลีกเลี่ยงที่จะพบหน้าเพื่อนที่ชอบดื่มเหล้า

– หาวิธีฉลองความสำเร็จวิธีใหม่ ๆ แทนการดื่มเหล้า เช่น ไปทำบุญ ไปรับประทานอาหารนอกบ้าน เป็นต้น

– ทำตัวให้ยุ่งอยู่เสมอหรือทำงานต่าง ๆ ให้เสร็จเพื่อจะได้ไม่คิดถึงการดื่มเหล้า

– เปลี่ยนไปดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่ำกว่าเดิม

– ผสมเครื่องดื่มให้เจือจางด้วยโซดาหรือน้ำแข็ง

  • ขั้นที่ 5 หาที่พึ่ง ขั้นตอนนี้เป็นการหาตัวช่วยเพื่อให้การจัดการกับสถานการณ์เสี่ยงเป็นไปด้วยความราบรื่นและง่ายขึ้นโดยยึดหลัก “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่ใจ” หากเราไม่มีคนที่ช่วยคิดหรือที่ปรึกษาอาจจะทำให้เรากลับไปสู่วงจรการดื่มเหล้าเหมือนเดิมได้นั่นเอง หากมีปัญหามากจนเกินไปหรือไม่สามารถหาที่ปรึกษาได้ก็อาจจะพบแพทย์หรือพยาบาลได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ
  • ขั้นที่ 6 ยึดเป้าหมายไว้ไห้ได้ ขั้นตอนนี้จะเป็นการตอกย้ำและให้ตระหนักถึงบันทึกที่ได้เขียนไว้ หากมีความพยายามทำไปเรื่อย ๆ และตรวจสอบว่าทำข้อไหนผ่านแล้วบ้าง ค่อย ๆ ตรวจสอบไปทีละข้อ เมื่อเวลาผ่านไปก็อาจจะทำให้เลิกเหล้าได้นั่นเอง เมื่อคุณเลิกเหล้าได้ก็เท่ากับว่าคุณสำเร็จกับการเปลี่ยนแปลงตัวเอง

วิธีการเลิกเหล้าด้วยวิธีบันได 6 ขั้นอาจจะดูง่ายแต่ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยากสำหรับใครหลาย ๆ คน แต่แอดมินเชื่อว่าหากเรามีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง บันได 6 ขั้นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบททดสอบให้เราได้ก้าวไปสู่ชีวิตที่ดีที่มีสุขภาพที่ดีกว่าเดิมอย่างแน่นอน แอดมินขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังจะเลิกเหล้า