เที่ยวทิพย์

ภูมิแพ้กับโควิด ความเหมือนที่แตกต่างกัน

ภูมิแพ้กับโควิด ความเหมือนที่แตกต่างกัน

อาการของโรคภูมิแพ้กับโรคโควิด-19 มีลักษณะบางประการที่คล้ายคลึงกัน เนื่องจากเป็นอาการที่เกิดจากความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจเช่นเดียวกัน ดังนั้นเมื่อมีผู้ป่วยโรคภูมิแพ้มีอาการ ตั้งแต่ระดับเล็กน้อยไปจนถึงรุนแรง จึงเกิดความวิตกกังวล และคิดว่าติดเชื้อโควิด-19 แล้ว ทำให้การรักษา และการเฝ้าระวังโรคมีความยุ่งยากเพิ่มมากขึ้น วันนี้แอดมินจึงได้สรุปความแตกต่างระหว่างโรคภูมิแพ้กับโรคโควิด-19 มาให้ทุกท่านได้ศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาและเฝ้าระวังการติดเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพ ดังรายละเอียดต่อไนี้

ทำความรู้จักกับโรคภูมิแพ้

ทำความรู้จักกับโรคภูมิแพ้

โรคภูมิแพ้เป็นโรคที่เกิดขึ้นจากการตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้ที่มากเกินปกติ ทำให้ร่างกายเกิดอาการผิดปกติกับอวัยวะที่ได้สัมผัสสารดังกล่าว ซึ่งผู้ป่วยแต่ละคนจะมีอาการและความรุนแรงแตกต่างกัน เนื่องจากชนิดของสารที่ได้รับ และวิธีการตอบสนองของร่างกายของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน ทั้งนี้อาการของผู้ป่วยจะเกิดขึ้นตามอวัยวะที่มีการอักเสบจากการกระตุ้น เช่น มีผื่นคัน คันจมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก หายใจไม่ทั่ว เป็นต้น ดังนั้นจึงทำให้มีอาการบางประการคล้ายกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 แต่อย่างไรก็ดีผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ไม่ได้มีความเสี่ยงในการเชื้อโควิด-19 มากกว่าคนทั่วไป จึงสามารถดูแลและป้องกันตนเองได้ตามปกติ 

อาการสำคัญของโรคภูมิแพ้

อาการสำคัญของโรคภูมิแพ้

อาการของโรคดังกล่าวที่มักพบในผู้ป่วยทั่วไป ได้แก่ การไอ ตาม น้ำตาไหล คันหรือระคายเคืองบริเวณดวงตา มีอาการคันหรือคัดจมูก และอาจมีน้ำมูกไหล ตลอดจนเกิดผื่นคันบริเวณต่าง ๆ ทั่วร่างกาย ซึ่งการรักษาโรคจะต้องใช้วิธีการรับประทานยาแก้แพ้ หลีกเลี่ยงสารกระตุ้นให้เกิดอาการแพ้ รวมไปถึงใช้ยาตามที่แพทย์สั่ง ตลอดจนล้างจมูก หรือพ่นยาจมูก เพื่อป้องกันหรือลดอาการของโรคไม่ให้กำเริบได้ 

อาการสำคัญของโรคโควิด-19

อาการสำคัญของโรคโควิด-19

การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 จะมีอาการบางประการคล้ายคลึงกับโรคภูมิแพ้ เช่น มีน้ำมูก หรือคัดจมูก ทว่าจะมีอาการที่แตกต่างอีกหลายประการ ได้แก่

  • มีไข้สูงกว่า 37 องศา
  • เมื่อยล้า อ่อนเพลีย
  • ไอแห้ง เจ็บคอ
  • หายใจไม่สะดวก

ทั้งนี้อาการของแต่ละบุคคลอาจจะมีความรุนแรงต่างกันออกไป ผู้ป่วยบางรายสามารถพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านและหายได้เอง ทว่าผู้ป่วยบางรายจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล และเฝ้าระวังอาการไม่ให้เชื้อลงไปยังบริเวณปอด ซึ่งจะทำให้เกิดอันตรายและภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ได้ ดังนั้นหากใครมีอาการผิดปกติและมีความรุนแรงควรรีบปรึกษาแพทย์ ตลอดจนเข้ารับการรักษาให้ถูกวิธี
โรคโควิด-19 เป็นโรคระบาดที่เกิดขึ้นจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ และมีการกลายพันธุ์อย่างต่อเนื่อง ทำให้ระบบร่างกายของมนุษย์ยังไม่มีภูมิคุ้มกัน หากได้รับเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกายจะทำให้เกิดความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ และหากเชื้อลามเข้าสู่ปอดอาจก่อให้เกิดอาการปอดบวม และปอดอักเสบได้ ดังนั้นจึงควรป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงพื้นที่แออัด และหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ อย่างไรก็ตามแม้อาการของโรคภูมิแพ้และโรคโควิด-19 จะมีความใกล้เคียงกันอย่างไร เมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้นกับร่างกายทุกท่านควรติดตามอาการอย่างใกล้ชิด และงดการอยู่ร่วมกับผู้อื่น เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อ แล้วทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้มั่นใจก่อนจึงจะออกไปทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นตามปกติ