เที่ยวทิพย์

วิธีรักษาไมเกรนด้วยตนเอง

วิธีรักษาไมเกรนด้วยตนเอง

ไมเกรน (Migraine) หรือโรคปวดศีรษะไมเกรน (Migraine Headache) เป็นอาการปวดศีรษะรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก เนื่องจากจะมีลักษณะการปวดแบบบีบเป็นจังหวะ และมักจะปวดเพียงข้างเดียว ในช่วงแรกอาการอาจจะไม่รุนแรงมากนัก แต่หากไม่รักษาให้หายขาดหรือทุเลาลง จะทำให้มีอาการุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ และอาจก่อให้เกิดความผิดปกติอื่น ๆ ร่วมด้วย ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย หรือไวต่อสิ่งเร้า เป็นต้น วันนี้แอดมินจึงได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอาการ และการรักษาโรคไมเกรนมาให้ทุกท่านได้ศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาสุขภาพกายให้แข็งแรง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

อาการของโรคไมเกรน

 
อาการของโรคไมเกรน

การปวดศีรษะไมเกรน สามารถแบ่งลักษณะการแสดงอาการและความเจ็บปวดออกเป็นระยะได้ทั้งหมด 4 ระยะ คือ ระยะก่อนมีอาการ ระยะอาการนำ ระยะอาการปวดศีรษะ และระยะหลังมีอาการ โดยในแต่ละช่วงจะมีอาการที่แตกต่างกันออกไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 • ระยะก่อนมีอาการ (Prodrome) อยู่ในช่วง 24 ชั่วโมงก่อนปวดศีรษะ มีอาการดังนี้
  • อยากอาหาร
  • อารมณ์แปรปรวน
  • ควบคุมการหาวไม่ได้
  • บวมน้ำ หรือปัสสาวะถี่ขึ้น
 • ระยะอาการนำ (Aura) อยู่ในช่วง 20 – 40 นาที ก่อนหรือหลังปวดศีรษะ มีอาการดังนี้
  • มีภาวะร่างกายอ่อนแรง
  • มองเห็นแสงสว่างจ้า หรือมองเห็นแสงเป็นแบบซิกแซก 
 • ระยะปวดศีรษะ (Headache) มีระยะเวลาประมาณ 4 – 24 ชั่วโมง มีอาการดังนี้
  • ปวดศีรษะ โดยความเจ็บปวดจะค่อย ๆ เพิ่มความรุนแรงขึ้นเรื่อย
  • ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น คลื่นไส้ อาเจียน เวียนศีรษะ เป็นต้น
 • ระยะหลังมีอาการ (Postdrome) อยู่ในช่วงหลังปวดศีรษะ โดยอาจเกิดได้ตลอดทั้งวัน หรือยาวนานกว่านั้น มีอาการดังนี้
  • มีอาการอ่อนแรง
  • วิงเวียนศีรษะ สับสน

สาเหตุของโรคไมเกรน

สาเหตุของโรคไมเกรน

ปัจจุบันในทางการแพทย์ยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคไมเกรนที่แน่นอนได้ แต่อย่างไรก็ดีสามารถสรุปปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุที่กระตุ้นให้เกิดการปวดศีรษะแบบรุนแรงได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 • ความเครียด
 • สูบบุหรี่
 • การใช้ยาบางชนิด
 • อาการถอนคาเฟอีน
 • พักผ่อนไม่เพียงพอ หรือพักผ่อนมากเกินไป
 • การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนบางชนิดของผู้หญิง
 • การอดอาหาร หรือรับประทานอาหารไม่เพียงพอ
 • ออกกำลังกายอย่างหักโหม หรือเคลื่อนไหวร่างกายมากจนเกินไป
 • สภาพแวดล้อม ได้แก่ แสงจ้าหรือแฟลช เสียงดัง กลิ่นรุนแรง หรือการเปลี่ยนแปลงของอากาศ

การรักษาโรคไมเกรน

การรักษาโรคไมเกรน

การบรรเทาหรือรักษาอาการปวดศีรษะไมเกรนด้วยตนเองสามารถกระทำได้ด้วยการรับประทานยา โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • ยาบรรเทาอาการปวด สำหรับการปวดศีรษะที่ไม่รุนแรง
  • ยาสามัญประจำบ้าน ได้แก่ Paracetamol
  • ยาลดอาการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ ได้แก่ Ibuprofen Naproxen Celecoxib และ Etoricoxib
 • ยาบรรเทาอาการปวด สำหรับการปวดศีรษะรุนแรง
  • ยากลุ่ม Triptans ได้แก่ Sumatriptan และ Eletripran
  • ยาที่มีส่วนผสมของ Ergotamine ได้แก่ Ergotamine และ Caffeine
 • ยาบรรเทาอาการคลื่นไส้ อาเจียน ได้แก่ Metoclopramide และ Domperidone

นอกจากนี้หากใครมีอาการแทรกซ้อนอื่น ๆ สามารถบรรเทาได้ด้วยการทำกิจกรรมที่ช่วยให้เกิดความผ่อนคลาย และหลีกเลี่ยงปัจจัยที่จะกระตุ้นให้เกิดอาการ เช่น ความเครียด การสูบบุหรี่ การออกกำลังกายกลางแจ้ง แต่ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายอย่างเหมาะสมในปริมาณที่เพียงพออย่างสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการนอน เพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ และลดความเสี่ยงในการเกิดโรคปวดศีรษะไมเกรน