เที่ยวทิพย์

ลุ้นเงินล้านกับสลากออมสินพิเศษ 2 ปี

ลุ้นเงินล้านกับสลากออมสินพิเศษ 2 ปี

สลากออมสินพิเศษ เป็นการลงทุนที่สามารถลุ้นรับรางวัลได้ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา 24 เดือน หรือ 1 ปี และมีเงินรางวัลสูงสุดถึง 5 ล้านบาท สลากออมสินพิเศษ 2 ปี จึงเป็นอีกหนึ่งวิธีการออมเงินและลงทุนสร้างกำไรที่มีความน่าสนใจ พร้อมทั้งยังไม่เสียภาษี และไม่จำกัดวงเงินในการฝาก นอกจากนี้เมื่อครบกำหนดในการฝากเงิน ธนาคารจะทำการโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าไปยังบัญชีคู่โอนในทันที เรียกได้ว่าเป็นช่องทางการลงทุนที่น่าเชื่อถือ และไม่มีความเสี่ยง วันนี้แอดมินจึงได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสลากออมสินพิเศษ 2 ปีมาให้ทุกท่านได้ศึกษากัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายละเอียดหลักเกณฑ์สลากออมสินพิเศษที่ควรทราบ

รายละเอียดหลักเกณฑ์สลากออมสินพิเศษที่ควรทราบ

ผู้ที่สนใจฝากเงินด้วยการซื้อสลากออมสินพิเศษจำเป็นต้องศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดหลักเกณฑ์ที่ควรทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจ ดังนี้

 • ระยะเวลารับฝาก : เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป
 • ผู้มีสิทธิ์เปิดบัญชี : บุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และนิติบุคคลทุกประเภท
 • อายุ/ระยะเวลาในการฝาก : 2 ปี โดยมีสิทธิในการถูกรางวัลทั้งหมด 24 ครั้ง
 • หน่วยละ : สลากออมสินพิเศษ อายุ 2 ปี ราคาหน่วยละ 100 บาท
 • รายละเอียดดอกเบี้ย : ฝากครบกำหนด 2 ปี จะได้รับดอกเบี้ย 0.10 บาทต่อหน่วย หรือร้อนละ 0.05 ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ย กรณีผิดเงื่อนไขการฝาก : ฝากไม่ครบกำหนด 3 เดือน หักส่วนลด 2.00 บาท/หน่วย หากฝากไม่ครบกำหนด 2 ปี ไม่ได้รับดอกเบี้ย
 • วงเงินในการรับฝาก : ฝากขั้นต่ำ จำนวน 100 บาท หรือ 1 หน่วย และไม่จำกัดวงเงินรับฝากต่อราย
 • ระยเวลาในการจ่ายดอกเบี้ย : จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาในการฝาก โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ประเภทเผื่อเรียก ซึ่งเป็นบัญชีคู่โอน
 • การออกรางวัล : สลากออมสินพิเศษจะออกรางวัลเป็นประจำทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน ยกเว้นเดือนมกราคมกับเดือนพฤษภาคม จะออกรางวัลในวันที่ 30 ธันวาคม กับวันที่ 2 พฤษภาคมแทน ทั้งนี้จะหยุดจำหน่ายทุกวันที่ออกรางวัลด้วย
 • การรับเงินรางวัล : จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ประเภทเผื่อเรียก ซึ่งเป็นบัญชีคู่โอน หลังจากวันออกรางวัล 1 วัน
 • เงื่อนไขสำคัญของสลากออมสินพิเศษ :
  • ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝาก ประเภทเผื่อเรียก เป็นบัญชีคู่โอน เพื่อใช้สำหรับการรับโอนเงินต้น และดอกเบี้ย เมื่อสลากครบอายุ พร้อมทั้งใช้ในการรับเงินรางวัล
  • รับฝากบัญชีร่วมได้ ไม่เกิน 3 คนเท่านั้น
  • ไม่รับฝากบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ ทุกกรณี
 • สลากครบอายุ : จะโอนเงินสลากครบอายุเข้าบัญชีเงินฝาก ประเภทเผื่อเรียก ซึ่งเป็นบัญชีคู่โอนทันที

เงินรางวัลของสลากออมสินพิเศษ 2 ปี

เงินรางวัลของสลากออมสินพิเศษ 2 ปี

รางวัลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี จะแบ่งออกเป็น 7 รางวัล โดยมีมูลค่ารางวัลเริ่มต้นที่ 20 บาท และมีเงินรางวัลสูงสุดถึง 5,000,000 บาท ดังรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้

 • รางวัลที่ 1 ออกรางวัลทั้งหมด 1 ครั้ง เงินรางวัลจำนวน 5,000,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 ออกรางวัลทั้งหมด 1 ครั้ง เงินรางวัลจำนวน 1,000,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 ออกรางวัลทั้งหมด 5 ครั้ง เงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท
 • รางวัลที่ 4 ออกรางวัลทั้งหมด 10 ครั้ง เงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท
 • รางวัลที่ 5 ออกรางวัลทั้งหมด 15 ครั้ง เงินรางวัลจำนวน 1,000 บาท
 • รางวัลเลขท้าย 4 ตัว ออกรางวัลทั้งหมด 1 ครั้ง เงินรางวัลจำนวน 50 บาท
 • รางวัลเลขท้าย 3 ตัว ออกรางวัลทั้งหมด 1 ครั้ง เงินรางวัลจำนวน 20 บาท

ทั้งนี้การออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี จะทำการถ่ายทอดสดผ่านสถานีวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย หรือช่อง NBT และถ่ายทอดผ่านสื่อออนไลน์ ได้แก่ เพจเฟซบุ๊ก Facebook:LiveNBT2HD โดยจะเริ่มถ่ายทอดการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ ตั้งแต่เวลา 10.30 ไปจนถึง 11.20 น. ดังนั้นหากใครกำลังมองหาช่องทางการออมเงินที่มั่นคง น่าเชื่อถือ ประกอบกับเป็นช่องทางในการลงทุนสร้างกำไรที่ไม่มีความเสี่ยง การซื้อสลากออมสินพิเศษ 2 ปีถือเป็นตัวเลือกที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก